Blog: Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Met ons Samen-Fit vitaliteitsprogramma bieden wij verschillende werkzaamheden aan voor bedrijven om de vitaliteit van de medewerkers te verbeteren. Eén hiervan is het PMO, of te wel het preventief medisch onderzoek, voor de medewerkers. Wat is een PMO nou eigenlijk? Een preventief medisch onderzoek op het werk, ook wel bekend als health check, verwijst naar gezondheidsevaluaties die werkgevers aan hun werknemers aanbieden om vroegtijdig gezondheidsproblemen te detecteren, de algehele gezondheid te bevorderen en de werkplek veilig te houden. Deze onderzoeken kunnen variëren afhankelijk van de aard van het werk, de gezondheidsrisico’s in de branche en de wens van de werkgever zelf. Hier zijn enkele elementen die vaak voorkomen in preventieve medische onderzoeken op de werkplek:

Gezondheidsvragenlijsten: Het invullen van gezondheidsvragenlijsten waarin werknemers informatie verstrekken over hun medische geschiedenis, levensstijl en eventuele klachten.

Gezondheidsbeoordeling: Een algemene gezondheidsbeoordeling omvat metingen zoals bloeddruk, cholesterolniveaus, glucosewaardes, BMI (Body Mass Index), en andere basale gezondheidsindicatoren.

Ergonomische Evaluatie: Beoordeling van de werkplek en werkprocessen om ergonomische risico’s te identificeren en aanbevelingen te doen om de werkplek veiliger en gezonder te maken. Dit bieden wij aan in de vorm van een werkplekonderzoek.

Auditieve en Visuele Tests: Testen van het gehoor en het gezichtsvermogen om te waarborgen dat werknemers geschikt zijn voor hun taken.

Psychosociale Evaluatie: Beoordeling van de psychosociale gezondheid van werknemers, inclusief stressniveaus en algemeen welzijn.

Workshops: Participeren aan verschillende workshops, zoals koken, stressmanagement, ontspanning, slaap, etc.

Advies over Levensstijl: Geven van advies over gezonde levensstijlgewoonten, zoals dieet, lichaamsbeweging en stressmanagement.

Follow-up en Verwijzing: Indien nodig kan het medisch onderzoek leiden tot verdere follow-up of verwijzing naar specialistische zorg.

Preventief medisch onderzoek op het werk is niet alleen gericht op het welzijn van de werknemer, maar het kan ook bijdragen aan het verminderen van arbeid gerelateerde risico’s en het verbeteren van de productiviteit. Het is belangrijk dat deze onderzoeken worden uitgevoerd in overeenstemming met de privacywetten en ethische normen, en dat werknemers vrijwillig kunnen deelnemen aan het programma. Bedrijven kunnen vaak profiteren van het implementeren van effectieve gezondheids- en veiligheidsprogramma’s als onderdeel van hun bredere personeelsbeheerstrategie. Ook kan dit het verzuim van medewerkers voorkomen. Wist je dat een werkgever zelfs verplicht is om een PMO aan te bieden aan de medewerkers?

Als u interesse heeft of vragen kunt u altijd met ons contact opnemen.