Relatie voeding en mondgezondheid

Als we iets eten of drinken komt het als eerste in contact met de mond. Hier is een duidelijke relatie tussen voeding en mondgezondheid. Voedingskeuzes hebben invloed op mondgezondheid. Gezonde voeding werkt preventief, klachtenverminderend of risicoverlagend voor specifieke mondproblemen zoals aften, cariës, kauwproblemen, koortslip, monddroogte, mondbranden, slikproblemen, smaak- en reukstoornissen, tanderosie, tandvleesontsteking, tongontsteking en problemen die veroorzaakt worden door voedingstekorten. Tevens kan bepaalde voeding juist zorgen voor de vorming van mondproblemen. Hierbij kan gedacht worden aan de vorming van cariës en tanderosie door bijvoorbeeld het eten van snoep en drinken van frisdrank. Deze producten bevatten namelijk veel suikers en zuren. Ook de hoeveelheid, tijdsduur en verblijfsduur in de mond van deze producten spelen hierbij een rol. Bij cariës en tanderosie slijt het gebit door zuurinwerking. Vooral kinderen is een risicogroep voor de vorming van tanderosie en cariës. Het melkgebit slijt, dit uit zich verder in het blijvende gebit of het blijvende gebit slijt al op jonge leeftijd.

Het aanleren van een gezond voedingspatroon begint al vanaf de geboorte. De ouders hebben hierbij een grote rol. Zij doen de boodschappen en bereiden de maaltijden. Daarnaast is “goed voorbeeld doet goed volgen” ook een belangrijk onderdeel voor het aanleren van een ander voedingspatroon bij kinderen.

Aanmelden en dan?

Na aanmelding ontvang je een voedingsdagboek voor 3 dagen, die we graag ingevuld terug zien voor aanvang van ons eerste gesprek. Bij de eerste afspraak van een uur gaan we het ingevulde voedingsdagboek doornemen en halen we de boosdoeners eruit. Hierna stellen we gezamenlijk een voorbeelddagmenu op dat past bij de wensen, behoeften en situatie van jou en jouw kind. We leggen naast de focus op de mondgezondheid ook de focus op gezonde voeding, zodat alle aanbevolen voedingsstoffen worden ingenomen. Je ontvangt na de eerste afspraak een uitwerking van de adviezen en het persoonlijke voorbeelddagmenu. Na deze eerste afspraak gaan jullie samen aan de slag met het dagmenu.  De 2 vervolgconsulten zijn een half uur. De in totaal drie consulten zijn in de meeste gevallen voldoende voor de begeleiding bij voeding en mondgezondheid. Tijdens de vervolggesprekken gaan we dieper op de adviezen en afspraken in en bespreken we de knelpunten en onduidelijkheden. Daarnaast wordt er informatie geboden over voeding in het algemeen en de relatie van voeding tot de mondgezondheid. Mochten er meer afspraken gewenst zijn kan dit altijd in overleg.

Alvast twee tips

–        Eet op vaste tijden en beperk je aantal eet- en drinkmomenten tot totaal 7 per dag. Let op! Als je tussendoor alleen wat drinkt telt dit ook als 1 moment.

–        Fruit is zuur, maar bevat goede vitamines en mineralen. Eet 2 stuks fruit per dag en niet meer en spoel na het eten van fruit met water.

Op weg naar een gezondere leefstijl!